เราจะรู้ได้อย่างไรว่าปอดของเราทำงานได้ดี

คนส่วนใหญ่เริ่มระแวงเกี่ยวกับ covid-19 น้อยลง เนื่องจากตอนนี้มีการฉีดวัคซีนได้อย่างทั่วถึง ทำไมอาการของ covid 19 ไม่ได้รุนแรงอย่างเดิม แต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังจะดีเพราะถ้าเราติดเชื้อขึ้นมาปอดของเราจะทำงานได้น้อยลง การทำงานของปอดเกิดขึ้นตลอดเวลา แม้กระทั่งตอนที่เราดูคลิปหลุดปอดก็ทำงานอย่างหนักเพื่อฟอกอากาศให้เลือดสูบฉีดไปที่อวัยวะเพศ จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมตอนที่เราดูคลิปหลุดถึงมีการหายใจที่แรงขึ้น ถ้าคุณได้รับเชื้อ covid19 สู่ร่างกาย ปอดจะทำงานได้น้อยลงและหัวใจยังสูบฉีดเลือดได้น้อยลงด้วย หลายๆคนที่เป็น covid19 เวลาดูคลิปหลุดจึงเหนื่อยง่ายกว่าปกติและหายใจแรงมากกว่าปกติ แล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าปอดของเรามีการทำงานอย่างไรบ้าง แบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นปกติ ลองสังเกตตัวเองตอนที่ดูคลิปหลุด

  1. ทรวงอก ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันอันตราย จากภายนอกต่ออวัยวะภายใน เช่น หัวใจ หลอดเลือด และปอด การขยายตัวและหดตัวของทรวงอก และกระบังลมคล้ายเครื่องสูบอากาศจากภายนอกเข้าสู่ปอด และบีบไล่อากาศจากปอดสู่ภายนอกสลับกันไป ผนังทรวงอก (chest wall) มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ กระดูกอก (sternum) กระดูกสันหลังส่วนอก (thoracic vertebrae) กระดูกซี่โครง (rib) และกระดูกอ่อนของซี่โครง (costal cartilages) รวมทั้งกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครง (intercostals muscle)
  2. กล้ามเนื้อหายใจ (respiratory muscle) ประกอบด้วย

–  กล้ามเนื้อหายใจเข้า (inspiratory muscle) เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่หดตัวเพื่อช่วยในการเพิ่มปริมาตรช่องอก ได้แก่ กล้ามเนื้อกระบังลม (diaphragm) ที่เกาะอยู่รอบช่องเปิดด้านล่างของช่องอก เป็นกล้ามเนื้อหลักในการหายใจเข้า 2 ใน 3 ของปริมาตรการหายใจ เมื่อหดตัวจะทำให้ปริมาตรช่องอกเพิ่มในแนวดิ่งเนื่องจากมีการหดตัวกล้ามเนื้อจะเคลื่อนเข้าสู่ช่องท้อง ทำให้ความดันในช่องท้องเพิ่มขึ้น แต่ความดันในช่องอกลดลง ทำให้มีการไหลของอากาศจากภายนอกเข้าสู่ทางเดินหายใจและปอด ส่วนซี่โครงจะถูกยก และกางออกโดยการทำงาน ของกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงชั้นนอก (external intercostals muscle) ในกรณีที่หายใจเข้าเต็มที่โดยตั้งใจต้องอาศัยกล้ามเนื้อในบริเวณคอ และทรวงอกช่วย อย่างเช่นตอนดูหนังโป๊เราจะสูดลมหายใจแล้วปล่อยออกมาแๆ ซึ่งเป็นอาการปกติสำหรับคนที่ดู หนังโป๊

–  กล้ามเนื้อหายใจออก (expiratory muscle) การหายใจออกปกติเกิดจากกล้ามเนื้อหายใจเข้าคลายตัว รวมทั้งปอด และทรวงอกมีคุณสมบัติยืดหยุ่นมีการหดตัวกลับไปที่เดิม (recoil) ไม่อาศัยพลังงานจึงเรียกว่า ไม่ได้ทำด้วยตัวเอง (passive process) เมื่อทรวงอกคลายตัวกลับแรงดันในช่องอกสูงกว่าความดันบรรยากาศ อากาศในถุงลมจะไหลออกมาภายนอกเป็นการหายใจออก ในกรณีที่ต้องการให้มีการหายใจออกแรง หรือมีการไอ กล้ามเนื้อเหล่านี้หดตัวช่วย (accessory muscle) คือ 1) กล้ามเนื้อหน้าท้อง (abdominal muscle) ประกอบด้วย rectus abdominis, internal and external oblique, transverse abdominal muscle เมื่อกล้ามเนื้อนี้หดตัวจะทำให้กระดูกซี่โครงบีบชิดกัน และมีลำตัวโค้ง ทำให้มีความดันในช่องท้องเพิ่มขึ้น และดันกระบังลมขึ้นด้านบนเพิ่มความดันในช่องอก และทำให้มีการไหลออกของอากาศอย่างแรง และรวดเร็ว กล้ามเนื้อเหล่านี้จะเริ่มทำงานขึ้นเมื่อมีการออกกําลังกาย มีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ

Previous post จะเล็กหรือใหญ่ไม่ใช่ปัญหาถ้าคุณรู้วิธี
Next post ความนิยมของหนัง x ในปัจจุบัน